ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από:

Καταρτισμός Επιτροπής για Βραβεία Εργαζομένων Εθελοντών

 • ΟΠΑΠ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ
 • ΟΕΒ
 • ΠΣΣΕ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Καταρτισμός Επιτροπής για Βραβείο Ενεργού Πολίτη, Ενεργού Μαθητή Λυκείου και Ειδικής Κατηγορίας – Στρατεύσιμοι

 • ΟΠΑΠ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης υπόκεινται σε προϋποθέσεις όσον αφορά στη σύγκρουση συμφερόντων. Η αξιολόγηση θα βασιστεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται, στην υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας.

Οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να επικοινωνούν με τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Κάθε τέτοια απόπειρα θα οδηγεί στον αποκλεισμό τους.

Οι αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης είναι οριστικές, δεσμευτικές και αμετάκλητες.