ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο ή ομάδα εργαζόμενων εθελοντών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας (τουλάχιστον 2 άτομα) που απολαμβάνουν αναγνώρισης και υπερέχουν στον τομέα του εθελοντισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 18 ετών και άνω, από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να έχουν προσφορά/ δράση για τουλάχιστον 2 μήνες, ή σύνολο ωρών προσφοράς 30, (χωρίς χρηματικό η άλλο όφελος).
Να διακρίνονται για το ήθος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν, τόσο εντός της εργασίας όσο και εκτός. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς. Να ξεχωρίζουν με τις πρωτοβουλίες τους. Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδας του πληθυσμού.
Σημαντικό κριτήριο: Η εθελοντική προσφορά να εφαρμόζεται εκτός του ωραρίου εργασίας.

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο ή ομάδα εργαζόμενων εθελοντών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, (τουλάχιστον δύο άτομα) που απολαμβάνουν αναγνώρισης και υπερέχουν στον τομέα του εθελοντισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 18 ετών και άνω, από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να έχουν προσφορά/ δράση για τουλάχιστον 2 μήνες, ή σύνολο ωρών προσφοράς 30, (χωρίς χρηματικό η άλλο όφελος).
Να διακρίνονται για το ήθος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν, τόσο εντός της εργασίας όσο και εκτός. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς. Να ξεχωρίζουν με τις πρωτοβουλίες τους. Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδας του πληθυσμού.
Σημαντικό κριτήριο: Η εθελοντική προσφορά να εφαρμόζεται έκτος του ωραρίου εργασίας.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (18+)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο, ανεξαρτήτως υπηκοότητας που απολαμβάνει αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 18 ετών και άνω. Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της προσφοράς.
Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στη κοινωνία/ ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού, να ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει μαθητή Λυκείου, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που απολαμβάνει αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 15 μέχρι και 18 ετών. Θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν στη Σχολική Κοινότητα. Να αποτελούν πρότυπο για τους συμμαθητές τους.
Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία/σχολική μονάδα/ ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει στρατεύσιμους που απολαμβάνουν αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν εκτελέσει ή/και εκτελούν την στρατιωτική τους θητεία και κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 – Οκτωβρίου 2018 ξεχώρισαν με την ενεργό τους δράση στα πλαίσια της θητείας τους. Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της προσφοράς. Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στη κοινωνία/ ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, να ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Τα βραβεία απονέμονται από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ και την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ, με βάση την αξιολόγηση των επιτροπής αξιολόγησης, που είναι ελεύθερη να αποφασίσει αν θα εισηγηθεί ή όχι την απονομή των επάθλων.

Η τελετή απονομής των Βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2020, στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην τελετή απονομής θα προσκληθούν δύο εκπρόσωποι ανά νικητή.

Δεν θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία προς τους νικητές. Κατά την κρίση των διοργανωτών θα αποφασιστεί κατά πόσο θα δίδεται συμβολικό δώρο το οποίο ο κάθε νικητής θα πρέπει να παραχωρήσει σε οργάνωση, ίδρυμα ή πρόγραμμα, το όποιο θα επιλέξει και θα δηλώσει κατά την διάρκεια της υποβολής υποψηφιότητας του προς ψήφιση από το κοινό.