ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

YΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

 1. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να αποστέλλονται με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στο www.activecitizencyprus.com
 2. Για τα Βραβεία μπορούν να διαγωνιστούν πολίτες / επιχειρήσεις / οργανισμοί / υπηρεσίες (κυβερνητικές η μη)/ Υπουργεία και Τμήματα, που έχουν την έδρα τους την Κύπρο και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνή επίπεδο.
 3. Κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο σχετικό έντυπο.
 4. Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, κατά περίπτωση, την παραίτηση από τους γενικούς ή ειδικούς όρους του εκάστοτε υποψηφίου.
 5. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Δεν θα αποζημιωθεί τυχόν κόστος που ενέχει η προετοιμασία και η αποστολή της υποψηφιότητας για έναν υποψήφιο.
 6. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ενδιαφέρον για δράσεις οι οποίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο 2018 και έληξαν τον Οκτώβριο 2019.
 7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα από τις 05/12/2019 μέχρι και τις 28/02/2020, στις 14:30 μ.μ.

Η υποβολή θα πρέπει να γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.activecitizencyprus.com

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

 1. Εθελοντής εργαζόμενος/η (Δημόσιος Τομέας)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο ή ομάδα εργαζόμενων εθελοντών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας , που απολαμβάνουν αναγνώρισης και υπερέχουν στον τομέα του εθελοντισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 18 ετών και άνω, από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να έχουν προσφορά/ δράση για τουλάχιστον 2 μήνες, ή σύνολο ωρών προσφοράς 30, (χωρίς χρηματικό η άλλο όφελος).
Να διακρίνονται για το ήθος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν, τόσο εντός της εργασίας όσο και εκτός. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς. Να ξεχωρίζουν με τις πρωτοβουλίες τους. Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδας του πληθυσμού.
Σημαντικό κριτήριο: Η εθελοντική προσφορά να εφαρμόζεται εκτός του ωραρίου εργασίας.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβάλλονται, μέσω, της ιστοσελίδας www.activecitizencyprus.com

 1. Εθελοντής εργαζόμενος/η (Ιδιωτικός Τομέας)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο ή ομάδα εργαζόμενων εθελοντών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που απολαμβάνουν αναγνώρισης και υπερέχουν στον τομέα του εθελοντισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 18 ετών και άνω, από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να έχουν προσφορά/ δράση για τουλάχιστον 2 μήνες, ή σύνολο ωρών προσφοράς 30, (χωρίς χρηματικό η άλλο όφελος).
Να διακρίνονται για το ήθος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν, τόσο εντός της εργασίας όσο και εκτός. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς. Να ξεχωρίζουν με τις πρωτοβουλίες τους. Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδας του πληθυσμού.
Σημαντικό κριτήριο: Η εθελοντική προσφορά να εφαρμόζεται έκτος του ωραρίου εργασίας.

Οι υποψηφιότητες θα μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας
www.activecitizencyprus.com

 1. Ενεργός πολίτης (18+)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο, ανεξαρτήτως υπηκοότητας που απολαμβάνει αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 18 ετών και άνω. Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της προσφοράς.
Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στη κοινωνία/ ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού, να ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το άτομο θα πρέπει να προτείνεται από 2 άλλους πολίτες, μέσω συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου και αποστολής του στην ιστοσελίδα www.activecitizencyprus.com

 1. Σχολική Μονάδα Μέσης Εκπαίδευσης και Μαθητές (15-18 χρονών)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει Σχολικές Μονάδες Μέσης Εκπαίδευσης και Μαθητές,  ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που απολαμβάνει αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 15 μέχρι και 18 ετών. Θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν στη Σχολική Κοινότητα. Να αποτελούν πρότυπο για τους συμμαθητές τους.
Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία/σχολική μονάδα/ ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι υποψηφιότητες θα μπορούν να υποβάλλονται από τη Σχολική Μονάδα, με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου και αποστολή του στην ιστοσελίδα www.activecitizencyprus.com

 1. Στρατεύσιμοι
  Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει στρατεύσιμους που απολαμβάνουν αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν εκτελέσει ή/και εκτελούν την στρατιωτική τους θητεία και κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 – Οκτωβρίου 2019 ξεχώρισαν με την ενεργό τους δράση στα πλαίσια της θητείας τους. Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της προσφοράς. Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στη κοινωνία/ ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, να ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το άτομο θα πρέπει να προτείνεται από 2 άλλους πολίτες, μέσω συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου και αποστολής του στην ιστοσελίδα www.activecitizencyprus.com

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από:

Καταρτισμός Επιτροπής για Βραβεία Εργαζομένων Εθελοντών

 • ΟΠΑΠ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ
 • ΟΕΒ
 • ΠΣΣΕ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Καταρτισμός Επιτροπής για Βραβείο Ενεργού Πολίτη, Ενεργού Μαθητή Λυκείου και Ειδικής Κατηγορίας – Στρατεύσιμοι

 • ΟΠΑΠ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης υπόκεινται σε προϋποθέσεις όσον αφορά στη σύγκρουση συμφερόντων. Η αξιολόγηση θα βασιστεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται, στην υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας.

Οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να επικοινωνούν με τα μέλη Αξιολόγησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Κάθε τέτοια απόπειρα θα οδηγεί στον αποκλεισμό τους.

Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Η παρουσία των 5 εκ των μελών της κάθε Επιτροπής θα συνιστά απαρτία.

Οι Επιτροπές θα μπορούν να επιλέγουν πρόσωπα/ομάδες για τα οποία δεν είχε υποβληθεί υποψηφιότητα ή και να μην επιλέξει οποιονδήποτε υποψηφιότητα σε περίπτωση που κρίνει ότι κανένας από τους υποψηφίους ή υποψήφια ομάδα δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια.

Οι Επιτροπές θα μπορούν να επιλέγουν προς βράβευση φυσικά πρόσωπά, έστω και μεταθανάτια. Σε μια τέτοια περίπτωση το Βραβείο θα λαμβάνει εκπρόσωπος της οικογένειας του βραβευόμενου ατόμου.

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα μπορούν να παραχωρούν πρόσθετο Βραβείο σε φυσικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που ξεχώρισαν για την ενεργό δράση τους σε συγκεκριμένο τομέα που θα καθορίζεται από τις Επιτροπές και θα αφορά την υπό εξέταση χρονική περίοδο.

Οι Επιτροπές Επιλογής κατά την εξέταση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία, θα λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά κριτήρια και προϋποθέσεις, η ερμηνεία των οποίων εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια τους.

Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης είναι οριστικές, δεσμευτικές και αμετάκλητες.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε πέντε στάδια:

 1. συλλογή εντύπων υποψηφιοτήτων
 2. έλεγχος της επιλεξιμότητας των υποψηφίων·
 3. αξιολόγηση της ποιότητας των πρωτοβουλιών που προτείνονται, βάσει των κριτηρίων
 4. δημοσίευση υποψηφιοτήτων, για ψηφοφορία από το κοινό. Το κοινό θα ψηφίζει μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα activecitizencyprus.com
 5. απονομή των βραβείων σε τελετή που θα πραγματοποιείται στο Προεδρικό Μέγαρο, στα μέσα εκάστου έτους.

Τα αποτελέσματα δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη. Θα ανακοινωθούν κατά την εκδήλωση βραβεύσεων στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αξιολόγηση της ποιότητας
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα αξιολογήσουν την ποιότητα των αιτήσεων υποψηφιότητας, βάσει των κριτηρίων που εκτίθενται κατωτέρω. Οι αξιολογητές θα λάβουν υπόψη μόνο τις πρωτοβουλίες που προτείνονται για το βραβείο και όχι τις άλλες δραστηριότητες του υποψηφίου.

Κριτήρια απονομής του Βραβείου Βαθμολογία
1ο κριτήριο – Συνέχεια

Με το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η δυνατότητα της προτεινόμενης πρωτοβουλίας να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και να εμπνεύσει και άλλους

 

20 μονάδες
2ο Κριτήριο – Αποτέλεσμα δράσης

Σημαντικό κριτήριο είναι αν η πρωτοβουλία / δράση, ήταν επιτυχής και αν το αποτέλεσμα αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο για τον σκοπό για τον οποίο εφαρμόστηκε.

 

40 μονάδες
3ο Κριτήριο – Συμμετοχή και συνεργασία

Με το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί, αφενός, ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη πρωτοβουλία προωθεί την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων και, αφετέρου, η δυνατότητά της να συμβάλλει στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα που αφορούν το θέμα του βραβείου. Θα συνυπολογιστεί επίσης η συνεργατική προσέγγιση με άλλους σχετικούς φορείς και το δυναμικό εξασφάλισης μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

25 μονάδες
4ο Κριτήριο – Καινοτομία

Με το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η δημιουργικότητα της προτεινόμενης πρωτοβουλίας, η μοναδικότητά της και ο βαθμός καινοτομίας που επιτυγχάνει στο συγκεκριμένο πλαίσιό της. Προς το σκοπό αυτό, η καινοτομία νοείται ως πρόταση, αφενός, νέων ιδεών και, αφετέρου, νέων ή βελτιωμένων τρόπων είτε για την υλοποίηση μιας ήδη υφιστάμενης λύσης ή προσέγγισης, είτε για την προσαρμογή της σε ένα διαφορετικό πλαίσιο ή σε μια άλλη ομάδα-στόχο.

15 μονάδες
Σύνολο μονάδων 100 μονάδες

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 1. Τα βραβεία απονέμονται από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ και την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ, με βάση τις αξιολόγησεις των Επιτροπών Αξιολόγησης.
 2. Η τελετή απονομής των Βραβείων πραγματοποιείται στα μέσα εκάστου ‘ετους, στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην τελετή απονομής θα προσκληθούν δύο εκπρόσωποι ανά νικητή.
 3. Δεν θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία προς τους νικητές. Κατά την κρίση των διοργανωτώ θα αποφασιστεί κατά πόσο θα δίδεται συμβολικό δώρο το οποίο ο κάθε νικητής θα πρέπει να παραχωρήσει σε οργάνωση, ίδρυμα ή πρόγραμμα, το όποιο θα επιλέξει και θα δηλώσει κατά την διάρκεια της υποβολής υποψηφιότητας του προς ψήφιση από το κοινό.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης υποψηφιότητας (όπως το όνομα και η διεύθυνση) θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Εκτός αντιθέτου ενδείξεως, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται για την αξιολόγηση της αίτησης υποψηφιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό του διαγωνισμού, θα εξεταστούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

Υποχρεώσεις δημοσιοποίησης

 1. Οι υποψήφιοι παρέχουν δικαίωμα δημοσιοποίησης στο κοινό, σε οποιαδήποτε γλώσσα και με τη χρήση κάθε μέσου και οποιουδήποτε είδους τεχνικής, του ονόματός τους, των δραστηριοτήτων τους και αξία του βραβείου που τους απονεμήθηκε.
 2. Σε κάθε κοινοποίηση ή δημοσίευση εκ μέρους των νικητών, σχετικά με τη δραστηριότητα για την οποία βραβεύθηκαν πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία των διοργανωτών των βραβείων.

Ευθύνη
Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απαίτησης σχετικής με τις δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Μόνο μία ψήφος ανά άτομο (ανά IP ADDRESS) θα γίνεται δεκτή από το σύστημα ψηφοφορίας.
Η διαδικασία ψηφοφορίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται στη διάρκεια μίας μόνο επίσκεψης.
Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου 2020

Περισσότερες πληροφορίες

 1. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 22400163
 2. Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

1. Εθελοντής εργαζόμενος/η (Δημόσιος Τομέας)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο ή ομάδα εργαζόμενων εθελοντών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας (τουλάχιστον 2 άτομα) που απολαμβάνουν αναγνώρισης και υπερέχουν στον τομέα του εθελοντισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 18 ετών και άνω, από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να έχουν προσφορά/ δράση για τουλάχιστον 2 μήνες, ή σύνολο ωρών προσφοράς 30, (χωρίς χρηματικό η άλλο όφελος).
Να διακρίνονται για το ήθος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν, τόσο εντός της εργασίας όσο και εκτός. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς. Να ξεχωρίζουν με τις πρωτοβουλίες τους. Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδας του πληθυσμού.
Σημαντικό κριτήριο: Η εθελοντική προσφορά να εφαρμόζεται εκτός του ωραρίου εργασίας.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβάλλονται, μέσω, της ιστοσελίδας www.activecitizencyprus.com

2. Εθελοντής εργαζόμενος/η (Ιδιωτικός Τομέας)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο ή ομάδα εργαζόμενων εθελοντών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, (τουλάχιστον δύο άτομα) που απολαμβάνουν αναγνώρισης και υπερέχουν στον τομέα του εθελοντισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 18 ετών και άνω, από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να έχουν προσφορά/ δράση για τουλάχιστον 2 μήνες, ή σύνολο ωρών προσφοράς 30, (χωρίς χρηματικό η άλλο όφελος).
Να διακρίνονται για το ήθος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν, τόσο εντός της εργασίας όσο και εκτός. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς. Να ξεχωρίζουν με τις πρωτοβουλίες τους. Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδας του πληθυσμού.
Σημαντικό κριτήριο: Η εθελοντική προσφορά να εφαρμόζεται έκτος του ωραρίου εργασίας.

Οι υποψηφιότητες θα μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας
www.activecitizencyprus.com

3. Ενεργός πολίτης (18+)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο, ανεξαρτήτως υπηκοότητας που απολαμβάνει αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 18 ετών και άνω. Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της προσφοράς.
Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στη κοινωνία/ ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού, να ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το άτομο θα πρέπει να προτείνεται από 2 άλλους πολίτες, μέσω συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου και αποστολής του στην ιστοσελίδα www.activecitizencyprus.com

4. Μαθητής Λυκείου (15-18 χρονών)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει μαθητή Λυκείου, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που απολαμβάνει αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 15 μέχρι και 18 ετών. Θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν στη Σχολική Κοινότητα. Να αποτελούν πρότυπο για τους συμμαθητές τους.
Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία/σχολική μονάδα/ ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι υποψηφιότητες θα μπορούν να υποβάλλονται από τη Σχολική Μονάδα, με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου και αποστολή του στην ιστοσελίδα www.activecitizencyprus.com

5. Ειδική Κατηγορία – Στρατεύσιμοι
Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει στρατεύσιμους που απολαμβάνουν αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν εκτελέσει ή/και εκτελούν την στρατιωτική τους θητεία και κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 – Οκτωβρίου 2018 ξεχώρισαν με την ενεργό τους δράση στα πλαίσια της θητείας τους. Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της προσφοράς. Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στη κοινωνία/ ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, να ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το άτομο θα πρέπει να προτείνεται από 2 άλλους πολίτες, μέσω συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου και αποστολής του στην ιστοσελίδα www.activecitizencyprus.com

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από:

Καταρτισμός Επιτροπής για Βραβεία Εργαζομένων Εθελοντών

 • ΟΠΑΠ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ
 • ΟΕΒ
 • ΠΣΣΕ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Καταρτισμός Επιτροπής για Βραβείο Ενεργού Πολίτη, Ενεργού Μαθητή Λυκείου και Ειδικής Κατηγορίας – Στρατεύσιμοι

 • ΟΠΑΠ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης υπόκεινται σε προϋποθέσεις όσον αφορά στη σύγκρουση συμφερόντων. Η αξιολόγηση θα βασιστεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται, στην υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας.

Οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να επικοινωνούν με τα μέλη Αξιολόγησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Κάθε τέτοια απόπειρα θα οδηγεί στον αποκλεισμό τους.

Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Η παρουσία των 5 εκ των μελών της κάθε Επιτροπής θα συνιστά απαρτία.

Οι Επιτροπές θα μπορούν να επιλέγουν πρόσωπα/ομάδες για τα οποία δεν είχε υποβληθεί υποψηφιότητα ή και να μην επιλέξει οποιονδήποτε υποψηφιότητα σε περίπτωση που κρίνει ότι κανένας από τους υποψηφίους ή υποψήφια ομάδα δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια.

Οι Επιτροπές θα μπορούν να επιλέγουν προς βράβευση φυσικά πρόσωπά, έστω και μεταθανάτια. Σε μια τέτοια περίπτωση το Βραβείο θα λαμβάνει εκπρόσωπος της οικογένειας του βραβευόμενου άτομου.

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα μπορούν να παραχωρούν πρόσθετο Βραβείο σε φυσικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που ξεχώρισαν για την ενεργό δράση τους σε συγκεκριμένο τομέα που θα καθορίζεται από τις Επιτροπές και θα αφορά την υπό εξέταση χρονική περίοδο.

Οι Επιτροπές Επιλογής κατά την εξέταση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία, θα λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά κριτήρια και προϋποθέσεις, η ερμηνεία των οποίων εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια τους.

Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης είναι οριστικές, δεσμευτικές και αμετάκλητες.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε πέντε στάδια:

 1. συλλογή εντύπων υποψηφιοτήτων
 2. έλεγχος της επιλεξιμότητας των υποψηφίων·
 3. αξιολόγηση της ποιότητας των πρωτοβουλιών που προτείνονται, βάσει των κριτηρίων
 4. δημοσίευση υποψηφιοτήτων, για ψηφοφορία από το κοινό. Το κοινό θα ψηφίζει μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα activecitizencyprus.com
 5. απονομή των βραβείων σε τελετή που θα πραγματοποιείται στο Προεδρικό Μέγαρο, στα μέσα εκάστου έτους.

Τα αποτελέσματα δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη. Θα ανακοινωθούν κατά την εκδήλωση βραβεύσεων στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αξιολόγηση της ποιότητας
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα αξιολογήσουν την ποιότητα των αιτήσεων υποψηφιότητας, βάσει των κριτηρίων που εκτίθενται κατωτέρω. Οι αξιολογητές θα λάβουν υπόψη μόνο τις πρωτοβουλίες που προτείνονται για το βραβείο και όχι τις άλλες δραστηριότητες του υποψηφίου.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

YΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

 1. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να αποστέλλονται με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στο www.activecitizencyprus.com
  2. Για τα Βραβεία μπορούν να διαγωνιστούν πολίτες / επιχειρήσεις / οργανισμοί / υπηρεσίες (κυβερνητικές η μη)/ Υπουργεία και Τμήματα, που έχουν την έδρα τους την Κύπρο και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνή επίπεδο.
  3. Κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο σχετικό έντυπο.
  4. Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, κατά περίπτωση, την παραίτηση από τους γενικούς ή ειδικούς όρους του εκάστοτε υποψηφίου.
  5. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Δεν θα αποζημιωθεί τυχόν κόστος που ενέχει η προετοιμασία και η αποστολή της υποψηφιότητας για έναν υποψήφιο.
  6. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ενδιαφέρον για δράσεις οι οποίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο 2018 και έληξαν τον Οκτώβριο 2019.
  7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα από τις 05/12/2019 μέχρι και τις 28/02/2020, στις 14:30 μ.μ.

Η υποβολή θα πρέπει να γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.activecitizencyprus.com

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

 1. Εθελοντής εργαζόμενος/η (Δημόσιος Τομέας)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο ή ομάδα εργαζόμενων εθελοντών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας (τουλάχιστον 2 άτομα) που απολαμβάνουν αναγνώρισης και υπερέχουν στον τομέα του εθελοντισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 18 ετών και άνω, από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να έχουν προσφορά/ δράση για τουλάχιστον 2 μήνες, ή σύνολο ωρών προσφοράς 30, (χωρίς χρηματικό η άλλο όφελος).
Να διακρίνονται για το ήθος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν, τόσο εντός της εργασίας όσο και εκτός. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς. Να ξεχωρίζουν με τις πρωτοβουλίες τους. Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδας του πληθυσμού.
Σημαντικό κριτήριο: Η εθελοντική προσφορά να εφαρμόζεται εκτός του ωραρίου εργασίας.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβάλλονται, μέσω, της ιστοσελίδας www.activecitizencyprus.com

 1. Εθελοντής εργαζόμενος/η (Ιδιωτικός Τομέας)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο ή ομάδα εργαζόμενων εθελοντών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, (τουλάχιστον δύο άτομα) που απολαμβάνουν αναγνώρισης και υπερέχουν στον τομέα του εθελοντισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 18 ετών και άνω, από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να έχουν προσφορά/ δράση για τουλάχιστον 2 μήνες, ή σύνολο ωρών προσφοράς 30, (χωρίς χρηματικό η άλλο όφελος).
Να διακρίνονται για το ήθος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν, τόσο εντός της εργασίας όσο και εκτός. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς. Να ξεχωρίζουν με τις πρωτοβουλίες τους. Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδας του πληθυσμού.
Σημαντικό κριτήριο: Η εθελοντική προσφορά να εφαρμόζεται έκτος του ωραρίου εργασίας.

Οι υποψηφιότητες θα μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας
www.activecitizencyprus.com

 1. Ενεργός πολίτης (18+)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο, ανεξαρτήτως υπηκοότητας που απολαμβάνει αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 18 ετών και άνω. Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της προσφοράς.
Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στη κοινωνία/ ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού, να ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το άτομο θα πρέπει να προτείνεται από 2 άλλους πολίτες, μέσω συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου και αποστολής του στην ιστοσελίδα www.activecitizencyprus.com

 1. Σχολική Μονάδα Μέσης Εκπαίδευσης και Μαθητές (15-18 χρονών)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει Σχολικές Μονάδες Μέσης Εκπαίδευσης και Μαθητές,  ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που απολαμβάνει αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 15 μέχρι και 18 ετών. Θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν στη Σχολική Κοινότητα. Να αποτελούν πρότυπο για τους συμμαθητές τους.
Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία/σχολική μονάδα/ ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι υποψηφιότητες θα μπορούν να υποβάλλονται από τη Σχολική Μονάδα, με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου και αποστολή του στην ιστοσελίδα www.activecitizencyprus.com

 1. Στρατεύσιμοι
  Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει στρατεύσιμους που απολαμβάνουν αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν εκτελέσει ή/και εκτελούν την στρατιωτική τους θητεία και κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 – Οκτωβρίου 2018 ξεχώρισαν με την ενεργό τους δράση στα πλαίσια της θητείας τους. Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν. Να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της προσφοράς. Το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στη κοινωνία/ ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, να ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το άτομο θα πρέπει να προτείνεται από 2 άλλους πολίτες, μέσω συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου και αποστολής του στην ιστοσελίδα www.activecitizencyprus.com

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από:

Καταρτισμός Επιτροπής για Βραβεία Εργαζομένων Εθελοντών

 • ΟΠΑΠ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ
 • ΟΕΒ
 • ΠΣΣΕ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Καταρτισμός Επιτροπής για Βραβείο Ενεργού Πολίτη, Ενεργού Μαθητή Λυκείου και Ειδικής Κατηγορίας – Στρατεύσιμοι

 • ΟΠΑΠ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης υπόκεινται σε προϋποθέσεις όσον αφορά στη σύγκρουση συμφερόντων. Η αξιολόγηση θα βασιστεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται, στην υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας.

Οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να επικοινωνούν με τα μέλη Αξιολόγησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Κάθε τέτοια απόπειρα θα οδηγεί στον αποκλεισμό τους.

Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Η παρουσία των 5 εκ των μελών της κάθε Επιτροπής θα συνιστά απαρτία.

Οι Επιτροπές θα μπορούν να επιλέγουν πρόσωπα/ομάδες για τα οποία δεν είχε υποβληθεί υποψηφιότητα ή και να μην επιλέξει οποιονδήποτε υποψηφιότητα σε περίπτωση που κρίνει ότι κανένας από τους υποψηφίους ή υποψήφια ομάδα δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια.

Οι Επιτροπές θα μπορούν να επιλέγουν προς βράβευση φυσικά πρόσωπά, έστω και μεταθανάτια. Σε μια τέτοια περίπτωση το Βραβείο θα λαμβάνει εκπρόσωπος της οικογένειας του βραβευόμενου ατόμου.

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα μπορούν να παραχωρούν πρόσθετο Βραβείο σε φυσικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που ξεχώρισαν για την ενεργό δράση τους σε συγκεκριμένο τομέα που θα καθορίζεται από τις Επιτροπές και θα αφορά την υπό εξέταση χρονική περίοδο.

Οι Επιτροπές Επιλογής κατά την εξέταση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία, θα λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά κριτήρια και προϋποθέσεις, η ερμηνεία των οποίων εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια τους.

Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης είναι οριστικές, δεσμευτικές και αμετάκλητες.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε πέντε στάδια:

 1. συλλογή εντύπων υποψηφιοτήτων
 2. έλεγχος της επιλεξιμότητας των υποψηφίων·
 3. αξιολόγηση της ποιότητας των πρωτοβουλιών που προτείνονται, βάσει των κριτηρίων
 4. δημοσίευση υποψηφιοτήτων, για ψηφοφορία από το κοινό. Το κοινό θα ψηφίζει μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα activecitizencyprus.com
 5. απονομή των βραβείων σε τελετή που θα πραγματοποιείται στο Προεδρικό Μέγαρο, στα μέσα εκάστου έτους.

Τα αποτελέσματα δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη. Θα ανακοινωθούν κατά την εκδήλωση βραβεύσεων στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αξιολόγηση της ποιότητας
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα αξιολογήσουν την ποιότητα των αιτήσεων υποψηφιότητας, βάσει των κριτηρίων που εκτίθενται κατωτέρω. Οι αξιολογητές θα λάβουν υπόψη μόνο τις πρωτοβουλίες που προτείνονται για το βραβείο και όχι τις άλλες δραστηριότητες του υποψηφίου.

Κριτήρια απονομής του Βραβείου Βαθμολογία
1ο κριτήριο – Συνέχεια

Με το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η δυνατότητα της προτεινόμενης πρωτοβουλίας να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και να εμπνεύσει και άλλους

 

20 μονάδες
2ο Κριτήριο – Αποτέλεσμα δράσης

Σημαντικό κριτήριο είναι αν η πρωτοβουλία / δράση, ήταν επιτυχής και αν το αποτέλεσμα αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο για τον σκοπό για τον οποίο εφαρμόστηκε.

 

40 μονάδες
3ο Κριτήριο – Συμμετοχή και συνεργασία

Με το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί, αφενός, ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη πρωτοβουλία προωθεί την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων και, αφετέρου, η δυνατότητά της να συμβάλλει στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα που αφορούν το θέμα του βραβείου. Θα συνυπολογιστεί επίσης η συνεργατική προσέγγιση με άλλους σχετικούς φορείς και το δυναμικό εξασφάλισης μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

25 μονάδες
4ο Κριτήριο – Καινοτομία

Με το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η δημιουργικότητα της προτεινόμενης πρωτοβουλίας, η μοναδικότητά της και ο βαθμός καινοτομίας που επιτυγχάνει στο συγκεκριμένο πλαίσιό της. Προς το σκοπό αυτό, η καινοτομία νοείται ως πρόταση, αφενός, νέων ιδεών και, αφετέρου, νέων ή βελτιωμένων τρόπων είτε για την υλοποίηση μιας ήδη υφιστάμενης λύσης ή προσέγγισης, είτε για την προσαρμογή της σε ένα διαφορετικό πλαίσιο ή σε μια άλλη ομάδα-στόχο.

15 μονάδες
Σύνολο μονάδων 100 μονάδες

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 1. Τα βραβεία απονέμονται από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ και την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ, με βάση τις αξιολόγησεις των Επιτροπών Αξιολόγησης.
 2. Η τελετή απονομής των Βραβείων πραγματοποιείται στα μέσα εκάστου ‘ετους, στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην τελετή απονομής θα προσκληθούν δύο εκπρόσωποι ανά νικητή.
 3. Δεν θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία προς τους νικητές. Κατά την κρίση των διοργανωτώ θα αποφασιστεί κατά πόσο θα δίδεται συμβολικό δώρο το οποίο ο κάθε νικητής θα πρέπει να παραχωρήσει σε οργάνωση, ίδρυμα ή πρόγραμμα, το όποιο θα επιλέξει και θα δηλώσει κατά την διάρκεια της υποβολής υποψηφιότητας του προς ψήφιση από το κοινό.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης υποψηφιότητας (όπως το όνομα και η διεύθυνση) θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Εκτός αντιθέτου ενδείξεως, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται για την αξιολόγηση της αίτησης υποψηφιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό του διαγωνισμού, θα εξεταστούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

Υποχρεώσεις δημοσιοποίησης

 1. Οι υποψήφιοι παρέχουν δικαίωμα δημοσιοποίησης στο κοινό, σε οποιαδήποτε γλώσσα και με τη χρήση κάθε μέσου και οποιουδήποτε είδους τεχνικής, του ονόματός τους, των δραστηριοτήτων τους και αξία του βραβείου που τους απονεμήθηκε.
 2. Σε κάθε κοινοποίηση ή δημοσίευση εκ μέρους των νικητών, σχετικά με τη δραστηριότητα για την οποία βραβεύθηκαν πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία των διοργανωτών των βραβείων.

Ευθύνη
Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απαίτησης σχετικής με τις δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Μόνο μία ψήφος ανά άτομο (ανά IP ADDRESS) θα γίνεται δεκτή από το σύστημα ψηφοφορίας.
Η διαδικασία ψηφοφορίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται στη διάρκεια μίας μόνο επίσκεψης.
Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου 2020

Περισσότερες πληροφορίες

 1. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 22400163
 2. Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 1. Τα βραβεία απονέμονται από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ και την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ, με βάση τις αξιολόγησεις των Επιτροπών Αξιολόγησης.
 2. Η τελετή απονομής των Βραβείων πραγματοποιείται στα μέσα εκάστου ‘ετους, στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην τελετή απονομής θα προσκληθούν δύο εκπρόσωποι ανά νικητή.
 3. Δεν θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία προς τους νικητές. Κατά την κρίση των διοργανωτώ θα αποφασιστεί κατά πόσο θα δίδεται συμβολικό δώρο το οποίο ο κάθε νικητής θα πρέπει να παραχωρήσει σε οργάνωση, ίδρυμα ή πρόγραμμα, το όποιο θα επιλέξει και θα δηλώσει κατά την διάρκεια της υποβολής υποψηφιότητας του προς ψήφιση από το κοινό.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης υποψηφιότητας (όπως το όνομα και η διεύθυνση) θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Εκτός αντιθέτου ενδείξεως, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται για την αξιολόγηση της αίτησης υποψηφιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό του διαγωνισμού, θα εξεταστούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

Υποχρεώσεις δημοσιοποίησης

 1. Οι υποψήφιοι παρέχουν δικαίωμα δημοσιοποίησης στο κοινό, σε οποιαδήποτε γλώσσα και με τη χρήση κάθε μέσου και οποιουδήποτε είδους τεχνικής, του ονόματός τους, των δραστηριοτήτων τους και αξία του βραβείου που τους απονεμήθηκε.
 2. Σε κάθε κοινοποίηση ή δημοσίευση εκ μέρους των νικητών, σχετικά με τη δραστηριότητα για την οποία βραβεύθηκαν πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία των διοργανωτών των βραβείων.

Ευθύνη
Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απαίτησης σχετικής με τις δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Μόνο μία ψήφος ανά άτομο (ανά IP ADDRESS) θα γίνεται δεκτή από το σύστημα ψηφοφορίας.
Η διαδικασία ψηφοφορίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται στη διάρκεια μίας μόνο επίσκεψης.
Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου 2019

Περισσότερες πληροφορίες

 1. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 22400163
 2. Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]